Nổ lực phấn đấu của một trường vùng sâu được lên chuẩn Quốc Gia

Công văn Số: 1535/UBND-VX Tam Nông, ngày 01tháng 10 năm 2020. V/v triển khai thực hiện chuyển đổi chi trả lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Thông báo về việc thuê tổ chức bán đấu giá: Quyền khai thác căn tin, nhà giữ xe và quầy văn phòng phẩm của các điểm trường thuộc Huyện quản lý

Học sinh Trường Tiểu học Tân Công Sính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung

TRƯỜNG TH TÂN CÔNG SÍNH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2020 – 2021

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2021

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtancongsinh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtancongsinh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay