TỔ CHỨC ĐÓN HỌC SINH VÀO HỌC AN TOÀN TRONG MÙA DỊCH COVID – 19

Trường TH Tân Công Sính tiếp và làm việc Đoàn đánh giá ngoài Sở GD-ĐT

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

Nội dung ôn tập lớp 05 cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid – 19

Nội dung ôn tập lớp 04 cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid – 19

Nội dung ôn tập lớp 03 cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid – 19

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtancongsinhb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtancongsinhb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay