Nguyễn Minh Đạo

Chức vụ: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng

Năm sinh: 26/01/1972

Trình độ:

– Đại học sư phạm GDTH

– Trung cấp chính trị

Điện thoại:  0277.3978103; 0913218405

Email: minhdao1970.pgd.tamnong@gmail.com

 

 thay Đạo
Lê Bá Ngôn

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (Đã chuyển Công tác từ tháng 02/2020)

Năm sinh: 01/01/1980

Trình độ:

– Đại học sư phạm GDTH

– Trung cấp chính trị

Điện thoại:  0774807670

Email: lebangon@gmail.com

 

 ad1f780d6ea68df8d4b7
Dương Thị Mộng Nhi

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 1980

Trình độ:

–  Đại học sư phạm GDTH

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0917498303

Email: duongthimongnhi33@gmail.com

 Dương Thị Mộng Nhi
Trần Nhựt Tân

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 16/3/1977

Trình độ:

–  Đại học sư phạm GDTH

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0976.495.813

Email: nhuttan77@gmail.com

 h.nawrocki@yahoo.fr__87871462.200411
Nguyễn Trung Tín

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Năm sinh: 20/9/1988

Trình độ:

– Đại học sư phạm GDTC

– Sơ cấp chính trị

Điện thoại: 0163.483.7398

Email: nguyentin2019@gmail.com

 Nguyễn Trung Tín
Dương Hoài Nam

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn – Khối trưởng khối 5

Năm sinh: 1990

Trình độ:

–  Đại học sư phạm GDTH

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0979.368.769

Email: nam.tieuhoctancongsinhb@gmail.com

 Dương Hoài Nam
Đặng Quang Trung

Chức vụ: Tổng phụ trách (Đã chuyển công tác về Huyện đoàn Tam Nông từ tháng 01/2020)

Năm sinh: 16/11/1989

Trình độ:

–  Đại học sư phạm Địa lí

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0974.078.425

Email: dqt1611@gmail.com

 Trung
 
 

Nguyễn Hoàng Em

Chức vụ: Tổng phụ trách (Nhận công tác tại trường từ 20/02/2020)

Năm sinh: 18/7/1987

Trình độ:

–  Đại học sư phạm Địa lí; CĐGD Tiểu học

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0384964903

Email: nguyenhoang903@gmail.com

 

 Hinh the H em
Võ Thị Quyên

Chức vụ: Nhân viên Kế toán

Năm sinh: 24/7/1985

Trình độ:

–  Đại học Kế toán

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0939.373.718

Email: vothiquyen.thcstctn@gmail.com

 Võ Thị Quyên
Phạm Thị Cẩm Hường

Chức vụ: Nhân viên thư viện

Năm sinh: 1986

Trình độ:

–  Trung cấp thư viện

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 01203726538

Email: huongtcsb@gmail.com

 Phạm Thị Cẩm Hường
Nguyễn Thị Thúy

Chức vụ: Y tế học đường

Năm sinh: 15/6/1988

Trình độ:

–  Trung cấp Điều dưỡng

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0948688971

Email: thuytcsb@gmail.com

 Nguyễn Thị Thúy
 

 

 

Thân Thị Thanh Sen

Chức vụ: Khối trưởng khối 1

Năm sinh: 30/8/1980

Trình độ:

–  Đại học sư phạm GDTH

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0123.761.8715

Email: thanthithanhsen@gmail.com

 Thân Thị Thanh Sen
Nguyễn Huyền Thoại

– Chức vụ: Khối trưởng khối 3

– Năm sinh: 29/7/1978

– Trình độ: ĐHSP Giáo dục Tiểu học

– SĐT: 0935195456

– Email: thoaihanh1978@gmail.com

Phạm Thị Triết

Chức vụ: Khối trưởng khối 2

Năm sinh: 22/5/1978

Trình độ:

–  Đại học sư phạm GDTH

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0974.763.736

Email: trietgv78@gmail.com

 Phạm THị Triết
Nguyễn Thái Cường

Chức vụ: Khối trưởng khối 4

Năm sinh: 10/12/1988

Trình độ:

–  Đại học sư phạm GDTH

–  Sơ cấp chính trị.

Điện thoại: 0979.945.043

Email: nguyenthaicuong.tcs.tamnong@gmail.com

 Nguyễn Thái Cường