Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quảng bá du lịch Tỉnh Đồng Tháp trong Đội viên, thiếu nhi “Mỗi tuần 01 điểm đến”

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LĐ TRƯỜNG TH TÂN CÔNG SÍNH B
***
Số: 45-KH/LĐ.TCSB

                                                                  Tân Công Sính, ngày 20 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền, quảng bá du lịch Tỉnh Đồng Tháp trong Đội viên,
thiếu nhi “Mỗi tuần 01 điểm đến”
————–

Căn cứ Kế hoạch số: -KH/HĐĐ, ngày tháng 3 năm 2018 của Hội đồng Đội tỉnh về việc thực hiện thí điểm mô hình“Mỗi tuần 01 điểm đến” và “Một góc quê hương”;
Liên đội trường Tiểu học Tân Công Sính B xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá đến đội viên, thiếu nhi về du lịch tỉnh Đồng Tháp“Mỗi tuần 01 điểm đến” nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1.1. Mục đích
– Nhằm tuyên truyền điểm đến du lịch Đồng Tháp; các sản phẩm du lịch, sự kiện, hoạt động văn hóa, thương mại trong mùa du lịch đến đội viên, thiếu nhi.
– Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đội viên học sinh có cơ hội tìm hiểu và nắm vững kiến thức về lịch sử địa phương, cung cấp các thông tin về sản phẩm, điểm đến du lịch Đồng Tháp, giúp các em rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội, góp phần tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh địa phương và du lịch tỉnh Đồng Tháp.
– Nâng cao nhận thức của đội viên, thiếu nhi về văn hóa ứng xử, môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng hình ảnh điểm du lịch của Đồng Tháp; nhằm góp phần nâng cao giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
1.2. yêu cầu
– Công tác tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng.
– Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệc nhân các sự kiện du lịch lễ hội văn hóa Đồng Tháp trong năm.
– Tạo cảnh quan sư phạm thân thiện, học đi đôi với hành.
II. NỘI DUNG
2.1. Nội dung tuyên truyền
– Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Đồng Tháp, các điểm du lịch mới, sản phẩm du lịch, đặc sản Đồng Tháp; Tuyên truyền về xây dựng môi trường du lịch, thân thiện, mến khách.
– Tuyên truyền giáo dục đội viên, thiếu nhi về văn hóa ứng xử, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện.
– Tuyên truyền và cung cấp về các điểm đến du lịch Đồng Tháp cho đội viên, thiếu nhi.
– Tuyên truyền tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
2.2. Hình thức, thời gian thực hiện
– Thông qua chương trình phát thanh măng non cấp Liên đội, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đội (Thực hiện trong năm học 2018 – 2019). Có phụ lục kèm theo.
– Thông qua ấn phẩm, Website của trường: (tạo thư mục tin hoạt động của mô hình “Mỗi tuần một điểm đến”) ( Thực hiện từ tháng 9 năm 2018, hoàn thành tháng 10 năm 2018).
– Xây dựng “Ngọn đồi địa danh” trong khuôn viên trường thực hiện Bản đồ, hình ảnh các điểm đến du lịch của Đồng Tháp (Đã thực hiện hoàn thành 5 năm 2018, bản đồ hoàn thành tháng 9 năm 2018).
– Trang trí “Góc du lịch” chọn kệ sách thư viện làm góc đựng tài liệu về du lịch của tỉnh Đồng Tháp như: Vườn Quốc Gia Tràm Chim; Xẻo Quýt; Làng hoa Sa Đéc; đĩa VCD; DVD;…..(Thực hiện từ tháng 9 năm 2018, hoàn thành trong năm học 2018 – 2019).
– Tổ chức tham quan thực tế tại điểm đến du lịch Vườn Gia Tràm Chim; Xẻo Quít và Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thực hiện trong học kỳ II học 2018 – 2019).
– Tổ chức Hội thi tiểu phẩm (giới thiệu các khu di tích lịch sử, các điểm du lịch, đặc sản vùng miền) chủ “Mỗi tuần 01 điểm đến” (thực hiện trong năm học 2018 – 2019).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Liên đội xây dựng Kế hoạch tham mưu Ban giám hiệu, Hội đồng Đội huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức thực hiện.
– Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá đến đội viên, thiếu nhi về du lịch tỉnh Đồng Tháp“Mỗi tuần 01 điểm đến”.
– Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quảng bá du lịch Tỉnh Đồng Tháp trong Đội viên, thiếu nhi “Mỗi tuần 01 điểm đến” đến toàn thể Giáo viên, đội viên, học sinh.
– Xây dựng chương trình, nội dung, thể lệ, tuyên truyền tham mưu triển khai, tuyên truyền, quảng bá về du lịch tỉnh Đồng Tháp“Mỗi tuần 01 điểm đến”.
– Phối hợp các Bộ phận trong nhà trường tổ chức thực hiện mô hình.
– Báo cáo sơ, tổng kết kết quả triển khai, tuyên truyền, quảng bá về du lịch tỉnh Đồng Tháp“Mỗi tuần 01 điểm đến” với Ban giám hiệu, Hội đồng Đội các cấp về Phòng Giáo & Đào tạo.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Từ nguồn hỗ trợ của Hội đồng Đội tỉnh, kinh phí trường, kinh phí vận động xã hội hóa và nguồn quỹ Liên đội. (có bảng dự trù kèm theo).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quảng bá về du lịch tỉnh Đồng Tháp“Mỗi tuần 01 điểm đến” của Liên đội trường TH Tân Công Sính B./.

DUYỆT CỦA BGH
HT                                                      TPT                                  TM. BCHLĐ
                                                                                                          Liên đội trưởng

 

                                                                                                     
Nơi nhận:
- HĐĐ tỉnh (báo cáo);
- HĐĐ huyện (báo cáo);
- PGD (biết);
- Xã đoàn (phối hợp);
- BGH (tham mưu);
- Các lớp (thực hiện); 
- Lưu: LĐ.

PHỤ LỤC
(Tuyên truyền, quảng bá du lịch Tỉnh Đồng Tháp trong Đội viên, thiếu nhi)
——–

1. Nội dung tuyên truyền phát thanh măng non:
– Tháng 09 năm 2018 tuyên truyền giới thiệu các địa danh: VQG Tràm Chim, Tượng đài vô tuyến điện Nam Bộ, Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung, Đền Thờ thượng tướng quận công Trần Văn Năng.
– Tháng 10 năm 2018 tuyên truyền giới thiệu các địa danh: Khu di tích Gò Tháp, Khu di tích Xẻo Quýt, KDL sinh thái Gáo Giồng, Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
– Tháng 11 năm 2018 tuyên truyền giới thiệu các địa danh: Khu du lịch Văn Hóa Phương Nam, Làng hoa Sa Đéc, Chùa Kiến An Cung, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê.
Tháng 11 năm 2018 tuyên truyền giới thiệu các địa danh: Khu du lịch Văn Hóa Phương Nam, Làng hoa Sa Đéc, Chùa Kiến An Cung, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê.
– Tháng 12 năm 2018 tuyên truyền giới thiệu các địa danh: Bảo tàng Đồng Tháp, Chợ chiếu Định Yên, Đồng Sen Tháp Mười, Đền thờ Ông, Bà Đỗ Công Tường.
– Tháng 01 năm 2019 tuyên truyền giới thiệu các đặc sản: Nem Lai Vung, Quýt hồng Lai Vung, Hủ tiếu Sa Đéc, Xoài Cao Lãnh, Bánh phồng Tôm, Khô các loại, Các sản phẩm từ Sen.
2. Tuyên truyền dưới sân cờ:
– Tháng 09 năm 2018 tổ chức hội thi hái hoa dưới sân cờ tìm hiểu về:
Khu du lịch VQG Tràm Chim, Tượng đài vô tuyến điện Nam Bộ, Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung, Đền Thờ thượng tướng quận công Trần Văn Năng.
– Tháng 10 năm 2018 tổ chức Chương trình đố vui du lịch:
Khu di tích Gò Tháp, Khu di tích Xẻo Quýt, KDL sinh thái Gáo Giồng, Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
– Tháng 11 năm 2018 tổ chức Chương trình đố vui về: Các lễ hội, đặc sản Đồng Tháp.
Khu du lịch Văn Hóa Phương Nam, Làng hoa Sa Đéc, Chùa Kiến An Cung, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê.
– Tháng 12 năm 2018 tổ chức Chương trình đố vui du lịch:
Bảo tàng Đồng Tháp, Chợ chiếu Định Yên, Đồng Sen Tháp Mười, Đền thờ Ông, Bà Đỗ Công Tường.
– Tháng 01 năm 2019 tổ chức hội thi rung chuông vàng về:
Các đặc sản Nem Lai Vung, Quýt hồng Lai Vung, Hủ tiếu Sa Đéc, Xoài Cao Lãnh, Bánh phồng Tôm, Khô các loại, Các sản phẩm từ Sen./.