Trường TH Tân Công Sính B ngày nay được thành lập từ rất lâu từ khoảng năm 1976 khi còn là ngôi trường tạm, qua nhiều lần sáp, nhập, đổi tên gọi khác nhau đến tháng 9 năm 1994 có quyết định chia tách xã Tân Công Sính cũ ra thành  xã Tân Công Sính và TT Tràm Chim như ngày nay, lúc đó trường có tên là trường TH Tân Công Sính và trường nằm trên địa bàn thuộc địa bàn xã Tân Công Sính ngày nay và một phần ấp Bốn xã Hòa Bình hiện tại.

SAM_0515
Tháng 1 năm 2001 trường tiếp tục đổi tên thành trường  Tiểu học Tân Công Sính B với lý do chia tách trường cũ thành 2 trường khi đó trường TH Tiểu học Tân Công Sính A nằm trên địa bàn ấp Cà Dâm.
Căn cứ vào nhu cầu học tập của học sinh trong xã nên trong năm 2004 trường được sự chỉ đạo của Lãnh đạo ngành mở 1 lớp nhô trình độ lớp 6 nên trường tiếp tục đổi tên thành trường PTCS Tân Công Sính để thực hiện công tác giảng dạy học sinh đến tháng 10 năm 2006 trường được tách ra thành 2 trường TH Tân Công Sính B và trường THCS Tân Công Sính. Từ đó, trường được mang tên là trường TH Tân Công Sính B đến nay. Năm 2013 điểm chính của trường được xây dựng và đưa vào sử dụng gồm 10 phòng (5 trệt, 5 lầu)

SAM_2235
I. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN:

TT THỜI ĐIỂM TÊN TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG
1. 1980-1988 TH B Tân Công Sính Trần Văn Nỷ Võ Thành Tre
Nguyễn Huỳnh Hổ
2. 1988-1991 TH B Tân Công Sính Nguyễn Huỳnh Hổ Trần Văn Thoa
Võ Thành Tre
3. 1991-1993

1993-2000

TH B Tân Công Sính
TH Tân Công Sính
Trần Văn Thoa Võ Thành Tre
4. 2001-2006 PTCS Tân Công Sính Võ Thành Tre Nguyễn Văn Vũ
Đỗ Văn Đặng
5. 2006-2009 TH Tân Công Sính B Võ Thành Tre Nguyễn Văn Vũ
6. 2009-2013 TH Tân Công Sính B Nguyễn Văn Vũ Võ Kim Nguyên
7. 9/2013- nay TH Tân Công Sính B Nguyễn Văn Vũ Lê Bá Ngôn

 

II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HIỆN NAY:
Trong năm học 2016-2017 trường có tất cả 34 CB-GV-NV được chia thành 5 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.
Trình độ chuyên môn của giáo viên cụ thể như sau: ĐH 19; CĐ 11; TC: 4
Tổng số Đảng viên: 23 Đảng viên.
Có số học sinh là 475 học sinh và được chia thành 20 lớp trong đó có 4 lớp ghép, phân bổ ở 3 điểm trường, với điểm chính gồm 12 lớp, điểm Gò Tre 4 lớp, điểm Tân Đông 4 lớp.
Cơ sở vật chất đủ để phục vụ cho công tác dạy 2 ca/ ngày. Có phòng chuyên môn, phòng Hiệu trưởng và phòng thư viện riêng.
Chương trình giảng dạy thực hiện theo chương trình của Bộ Giáo dục.
Trong năm nhà trường thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành và tham gia tốt các hội thi như thi giải toán trên Internet, giao lưu học sinh, thi giáo viên dạy giỏi,…