ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2021

02

(Anh Trần Văn Út Nữa – PBT xã Đoàn, PCT Hội đồng Đội xã Tân Công Sính phát biểu chúc mừng Đại hội)

Sáng ngày 10/10/2020, mặc dù tình hình thời tiết xấu. Với quyết tâm cao của thầy và trò phải hoàn thành ĐHLĐ đúng theo kế hoạch đã đề ra. Ban tổ chức cùng tất cả đội viên dự đại hội đã thực hiện di chuyển địa điểm tổ chức từ sân trường vào khu vực nhà xe học sinh để đại hội được tiếp tục tiến hành.

50 đại biểu dự đại hội đã lần lượt thông qua báo cáo công tác Đội nhiệm kỳ 2019 – 2020; Chương trình công tác Đội nhiệm kỳ 2020 – 2021; Nghị quyết; 17 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện; Bầu ra Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2020 – 2021 là 07 bạn.

07

(GVTPT Đội gắn cắp hiệu và căn dặn BCH LĐ nhiệm kỳ 2020 – 2021)

Qua phiên họp lần 1 của BCH LĐ đã bầu ra 01 Liên đội trưởng, 02 Liên đội phó và 04 ủy viên. Đồng thời nhất trí thông qua Quy chế làm việc của BCH LĐ mà đại hội đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu.

* Kết quả:

TT Họ và tên NS Nữ CVCĐ Chức vụ

Liên đội

1 Nguyễn Thị An An 2010 X 5/1 CĐT LĐ trưởng
2 Võ Hồng Anh 2011 X 4/1 CĐT LĐ phó
3 Nguyễn Minh Trí  2010   5/1 CĐP LĐ phó
4 Dương Ngọc Hiếu 2010   5/1 UV UV BCHLĐ
5 Trần Thị Thúy Huỳnh 2011 X 4/2 CĐT UV BCHLĐ
6 Huỳnh Ngọc Giàu 2011 X 4/3 CĐT UV BCHLĐ
7 Dương Nguyễn Nhã Phương 2011 X 4/1 UV UV BCHLĐ
TC Có 07 đội viên   05    

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI

o1 z2121323408677_513687c17584b3fda4f1ee1857c0b170 06 03 05 04 07

 

Nguyễn Hoàng Em – GV TPT Đội